بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری اولین کارگاه آموزشی ایمنی تحت عنوان "ایمنی در آزمایشگاه"

برگزاری اولین کارگاه آموزشی ایمنی تحت عنوان "ایمنی در آزمایشگاه"


برگزاری اولین کارگاه آموزشی ایمنی تحت عنوان "ایمنی در آزمایشگاه"

معاونت پژوهش و فناوری کارگاه آموزشی ایمنی در آزمایشگاه

حوادث همیشه در محیط کار افراد در کمین بوده و پیشگیری از آن مستلزم داشتن دانش و شناخت کافی در خصوص مواد و ابزار مورد استفاده و همچنین محیط کار است. در دنیای کنونی، آموزش مستمر و موثر از اصولی ترین روشهای توانمند سازی افراد در زمینه ها و ابعاد گوناگون می باشد و فقط کسانی می توانند تاثیرگذار باشند که به دانش و فن مربوطه آگاهی داشته باشند. به همین منظور کارگروه تجهیز، تعمیر و ایمنی آزمایشگاه های دانشگاه با برخورداری از ظرفیت های آموزشی و پژوهشی، در راستای ارتقاء دانش، آگاهی ها و مهارت کارشناسان آزمایشگاه ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همچنین افزایش ضریب ایمنی و بهداشت و کاهش حوادث در آزمایشگاه ها، کارگاه آموزشی تحت عنوان "ایمنی در آزمایشگاه" را در دانشکده های دانشگاه گیلان برگزار می کند.

در همین راستا برنامه زمانی کارگاه آموزشی در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان به شرح جدول زیر اعلام میگردد.
تاریخ زمان مدرس موضوع
صبح سه شنبه 94/9/3  8.30 الی 9 دکتر دلیرصفت اهمیت توجه به ایمنی در محیط کار
9  الی  10.30 دکتر سمامی آشنایی با کمک های اولیه (احیای قلبی یا CPR، سوختگی، برق گرفتگی و ...)
10.45 الی 12.15 دکتر محمدی بخش تئوری اصول ایمنی و آشنایی با MSDS مواد
عصر سه شنبه 94/9/3 13.30 الی 15 دکتر محمدی بخش عملی اصول ایمنی و آشنایی با MSDS مواد
 

لازم بذکر است که شرکت تمامی کارشناسان آزمایشگاه ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دوره آموزشی یاد شده الزامی بوده و ضمن اعطای گواهی شرکت در کارگاه برای کارشناسان محترم، گذراندن دوره از شروط لازم برای ادامه کار دانشجویان در آزمایشگاه می باشد.

کارگروه تجهیز، تعمیر و ایمنی آزمایشگاه های دانشگاه گیلان