بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری اولین جلسه کارگروه بررسی همایش های دانشگاه در معاونت پژوهش و فناوری

برگزاری اولین جلسه کارگروه بررسی همایش های دانشگاه در معاونت پژوهش و فناوری


برگزاری اولین جلسه کارگروه بررسی همایش های دانشگاه در معاونت پژوهش و فناوری

در راستای ساماندهی همایش های دانشگاه و به منظور بهبود کیفیت برگزاری آنها، کارگروه همایش های دانشگاه طی ابلاغیه مورخ 1/3/95 معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه تشکیل و اولین جلسه این کارگروه  به منظور بررسی وضعیت همایشهای آتی دانشگاه ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 19/3/95 در اتاق شورای معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار گردید که  اهم مباحث مطروحه در این جلسه به شرح ذیل می باشد: 1-روال سازی امور همایش به منظور تسریع در انجام فرآیند برگزاری همایشهای دانشگاه :

الف) از این پس تقاضای برگزاری همایش با حضور دبیر علمی و اجرایی هر همایش در کارگروه همایشهای دانشگاه از نظر ضرورت برگزاری، زمان و مکان و هزینه های برگزاری مورد بررسی و پس از تایید در کارگروه، در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح خواهد شد.

ب) موضوع درآمدزایی همایشهای دانشگاه در دستور کار این کارگروه قرار گرفت.

ج) به جهت کثرت همایشهای دانشگاه، مقرر شدتا دانشکده ها در ابتدای هر سال نسبت به اعلام همایشهای سال جاری آن دانشکده اقدام نمایند.

2- موضوع برگزاری 3 همایش مورد بررسی قرار گرفت.

الف) همایش بین المللی دورنمای آبزی پروی ماهیان خاویاری دریای خزر

ب) تفاهمنامه کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

ج) همایش ملی کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران.