بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه گیلان در ساختمان معاونت پژوهشی

بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه گیلان در ساختمان معاونت پژوهشی


بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه گیلان در ساختمان معاونت پژوهشی