بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردها و محصولات فناورانه دانشگاه گیلان

بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردها و محصولات فناورانه دانشگاه گیلان


بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردها و محصولات فناورانه دانشگاه گیلان

آدرس کوتاه :