بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین جلسه شورای سیاستگذاری آزمایشگاه های دانشگاه در سال 1399 برگزار شد

اولین جلسه شورای سیاستگذاری آزمایشگاه های دانشگاه در سال 1399 برگزار شد


اولین جلسه شورای سیاستگذاری آزمایشگاه های دانشگاه در سال 1399 برگزار شد

نظر به ایجاد ساختار جدید در چارت تشکیلاتی دانشگاه در حوزه اداره امور آزمایشگاه ها، در تاریخ 2/7/1399 اولین جلسه شورای سیاستگذاری آزمایشگاه های دانشگاه به ریاست معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و دبیری رئیس اداره امور آزمایشگاه ها با حضور اعضای شورا شامل معاون  آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، معاون اداری و مالی دانشگاه و روسای دانشکده های علوم پایه، فنی و علوم کشاورزی برگزار شد. در این جلسه با توجه به اختصاص بودجه خرید تجهیزات در قالب تسهیلات بانکی و اوراق قرضه در آینده نزدیک، در خصوص شاخص های تعیین سهم هر دانشکده از اعتبارات مزبور و نحوه هزینه کرد آن بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد پس از تخصیص اعتبار به دانشکده ها با همکاری رابطان امور آزمایشگاه ها، تجهیز و نوسازی ناوگان آموزشی و پژوهشی بر اساس فلو چارت پیشنهادی اداره امور آزمایشگاه های دانشگاه با سرعت و به صورت متمرکز صورت پذیرد.

آدرس کوتاه :