بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین جلسه اتاق فکر کلینیک صنعت دانشگاه با حضور صاحبان صنایع بزرگ استان تشکیل شد

اولین جلسه اتاق فکر کلینیک صنعت دانشگاه با حضور صاحبان صنایع بزرگ استان تشکیل شد


اولین جلسه اتاق فکر کلینیک صنعت دانشگاه با حضور صاحبان صنایع بزرگ استان تشکیل شد

اولین نشست اتاق فکر کلینیک صنعت دانشگاه گیلان به عنوان هسته برنامه ریزی و سیاست گذاری راهبردی این کلینیک،که اعضای آن متشکل از صاحبان با تجربه صنایع بزرگ استان و همچنین اعضای هیات علمی دانشکده فنی هستند به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار شد.
دکتر سیدضیالدین میرحسینی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان در این نشست،در خصوص اهمیت راهبردی همکاری صنایع استان و دانشگاه گیلان توضیحاتی ارائه نمود و خواستار افزایش تعاملات بین کارخانجات و صنایع با اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه،از طریق انجام فرصتهای مطالعاتی اعضای هیات علمی و همچنین برگزاری دوره های پسادکتری مشترک با صنایع شد. در ادامه دکتر فرید نجفی مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه، در خصوص ساختار کلینیک صنعت و همچنین کارگروه های تخصصی تشکیل شده در آن توضیحاتی ارائه و در خصوص سه چالش موجود در صنعت و دانشگاه مطالبی عنوان کرد. مقرر گردید این سه موضوع دستور جلسه آتی اتاق فکر کلینیک صنعت را تشکیل دهند. همچنین منشور همکاری صنایع و دانشگاه گیلان در چارچوب کلینیک صنعت ، پیشنهاد و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت. در پایان اعضای اتاق فکر کلینیک صنعت دانشگاه به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص چالشهای همکاری صنایع و دانشگاه پرداخته و راه کارهای توسعه همکاری ها مورد بررسی قرار گرفت . لازم به ذکر است اتاق فکر کلینیک صنعت سالی چهار بار (در هر فصل یک بار) تشکیل خواهد شد و به موضوعات کلان مورد علاقه صنعت و دانشگاه می پردازد.