بستن
FA EN AR RU FR CHI

اهداف و سیاستها

اهداف و سیاستها


اهداف و سیاستها

ایجاد ساختاری مناسب و تشریح چگونگی پشتیبانی انجام فعالیت های مربوط به پدافند غیر عامل در ستاد وزارت علوم ، دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی تابعه و وابسته در سطح کشور هدف اصلی می باشد که اهداف فرعی زیر را پوشش می دهد:
 • ایمن سازی مراکز حیاتی ، حساس و مهم.
 • توسعه کمی وکیفی نیروی انسانس متخصص.
 • ارتقاء قابلیت بقاء و حفظ کشور در شرایط بحران.
 • افزایش آستانه مقاومت ملی و تقویت مولفه های مقاومت در مقابل تهدیدات.
 • فرهنگ سازی و ایجاد باور در مورد تاثیر پدافند غیر عامل در کاهش آسیب پذیری.
 • کسب امنیت پایدار در توسعه و پایدار سازی زیر ساخت های حیاتی.
 • تحقیق وپژوهش ، تولید علم و فناوری و فرهنگ سازی و تبدیل آن به معارف عمومی.
 • کمک به تکمیل چرخه دفاعی کشور و تعامل مثبت با دفاع عامل و پدافند غیر عامل.
 • کاهش آسیب پذیری ها ونمایان نمودن اقتدار ملی ناشی از آن به عنوان یکی از مولفه های بازدارندگی.
 • به حداقل رسانیدن تاثیر بحران ها و تهدیدات دشمن بر زیر ساخت های حیاتی ، حساس و مهم.
 • توسعه کمی وکیفی ظرفیت و توان اجرایی پدافند غیر عامل در بدنه کشور(مشاوره اجرا).
 • تشکیل کمیته دائمی پدافند غیرعامل به منظور هماهنگ سازی، سیاست گذاری، کنترل، نظارت و تصویب طرح های پدافند غیرعامل پروژه های عمرانی کشور در ستاد کل نیروهای مسلح.
 • تاکید بر شناسایی مراکز درجه یک و حیاتی کشور در طرح های پدافندی.
 • اولویت بندی اماکن و موضوعات بر اساس اهمیت و کاربرد انان در طرح.
 • داشتن نگاه اجرایی و میدانی در موضوعات بر اساس اهمیت و کاربرد آنان در طرح.
 • تاکید بر داشتن طرح پدافند غیرعامل برای کلیه پروژه ها و تاسیسات کشور.
 • تاکید بر پیگیری کمیته دائمی و نظارت بر اجرای طرحهای پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی کشور.
 • در اولویت بالا قرار داشتن مسئله پدافند غیرعامل کشور.
 • استفاده از نعمت های خداداد (عوارض طبیعی موجود و ...)
 • ایمن سازی سرمایه های اساسی (اقلام عمده دفاعی و حیاتی)
  ابلاغ سیاست های كلی نظام در امور «پدافند غیرعامل» رهبر انقلاب اسلامی سیاست های كلی نظام در امور «پدافند غیرعامل» را ابلاغ كردند . پیش نویس این سیاست ها پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به محضر حضرت آیت الله خامنه ای تقدیم شده بود . متن كامل این سیاست های ابلاغی كه به عنوان راهنمای دستگاه های اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی و جهت گیری نظام را در بخش مذكور تعیین می كند، به شرح زیر است :
 1. تأكید بر پدافند غیرعامل كه عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه كه موجب افزایش بازدارندگی، كاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد .
 2. رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن، پراكنده سازی یا تجمیع حسب مورد، حساسیت زدایی، اختفاء، استتار، فریب دشمن و ایمن سازی نسبت به مراكز جمعیتی و حائز اهمیت بویژه در طرحهای آمایش سرزمینی و طرح های توسعه آینده كشور .
 3. طبقه بندی مراكز، اماكن و تأسیسات حائز اهمیت به حیاتی، حساس و مهم و روزآمدكردن آن در صورت لزوم .
 4. تهیه و اجرای طرح های پدافند غیرعامل (با رعایت اصل هزینه فایده) در مورد مراكز، اماكن و تاسیسات حائز اهمیت (نظامی و غیرنظامی) موجود و در دست اجراء بر اساس اولویت بندی و امكانات حداكثر تا پایان برنامه ششم و تأمین اعتبار مورد نیاز .
 5. تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل در برابر سلاحهای غیرمتعارف نظیر هسته ای، میكروبی و شیمیایی .
 6. دو یا چندمنظوره كردن مستحدثات، تأسیسات و شبكه های ارتباطی و مواصلاتی در جهت بهره گیری پدافندی از طرحهای عمرانی و بویژه در مناطق مرزی و حساس كشور .
 7. فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه به كارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در بخش دولتی و غیردولتی، پیشبینی مواد درسی در سطوح مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل .
 8. رعایت طبقه بندی اطلاعات طرحهای پدافند غیرعامل .
 9. ممانعت از ایجاد تأسیسات پرخطر در مراكز جمعیتی و بیرون بردن اینگونه تأسیسات از شهرها و پیشبینی تمهیدات ایمنی برای آن دسته از تأسیساتی كه وجود آنها الزامی است و ممانعت از ایجاد مراكز جمعیتی در اطراف تأسیسات پرخطر با تعیین حریم لازم .
 10. حمایت لازم از توسعه فناوری و صنایع مرتبط مورد نیاز كشور در پدافند غیرعامل با تأكید بر طراحی و تولید داخلی .
 11. به كارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات نرمافزاری و الكترونیكی و سایر تهدیدات جدید دشمن به منظور حفظ و صیانت شبكه های اطلاع رسانی، مخابراتی و رایانه ای .
 12. پیشبینی سازوكار لازم برای تهیه طرحهای مشترك ایمن­سازی و ایجاد هماهنگی در سایر طرحها و برنامه ها و مدیریت نهادهای مسئول، در دو حوزه پدافند غیرعامل و حوادث غیرمترقبه در جهت هم افزایی و كاهش هزینه ها.
 13. ایجاد مركزی برای تدوین طراحی، برنامه ریزی و تصویب اصول و ضوابط، استانداردها، معیارها، مقررات و آیین نامه های فنی پدافند غیرعامل و پیگیری و نظارت بر اعمال آنها .