بستن
FA EN AR RU FR CHI

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک مابین دانشگاه گیلان و دانشگاه فردوسی مشهد

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک مابین دانشگاه گیلان و دانشگاه فردوسی مشهد


انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک مابین دانشگاه گیلان و دانشگاه فردوسی مشهد

طی نشستی مشترک ما بین اعضای هیأت رئیسه دانشگاه گیلان و فردوسی مشهد تفاهم نامه همکاری مشترک به امضای روسای دو دانشگاه رسید.

دکتر احمد رضی رئیس دانشگاه گیلان در این نشست،با اشاره به ظرفیت های استان گیلان و معرفی توانمندی های دانشگاه گیلان تعاملات دوجانبه را برای طرفین سودمند خواند. دکتر رضی در ادامه خواستار ارتباطی ساختارمند میان دو دانشگاه شد که وابسته به افراد نباشد و برای همیشه استمرار یابد. رئیس دانشگاه گیلان تلاش مدیریت دانشگاه را ایجاد فضایی آرام و استفاده از مشارکت عمومی در بیشتر تصمیم گیری ها عنوان کرد. ایشان اصلاح فرآیندها به صورت سیستماتیک را از دیگر اقدامات انجام شده خواند و ابراز امیدواری کرد با در اختیار قرار دادن تجربیات طرفین هر دو دانشگاه از این تعامل منتفع شوند که در نهایت منجر به توسعه علم و فناوری در کشور گردد. دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد هم در این نشست ضمن اشاره به ظرفیت های دانشگاه فردوسی، زمینه های همکاری طرفین را بسیار خوب توصیف کرد. رئیس دانشگاه فردوسی در ادامه خواستار به اشتراک گذاشتن تجربیات دو طرف و کمک به مدیریت واحدهای کوچک دانشگاهی شد. شایان ذکر است در این نشست معاونین دانشگاه ها نیز به بیان نحوه عملکرد در حوزه خود پرداختند و در پایان نشست تفاهم نامه همکاری میان دو دانشگاه منعقد شد.

متن تفاهم نامه