بستن
FA EN AR RU FR CHI

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه گیلان و مرکز تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه گیلان و مرکز تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا


انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه گیلان و مرکز تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا

طی جلسه مشترکی که امروز  یکشنبه مورخ 1395/4/6 ساعت یازده  در دفتر معاونت پژوهش و فناوری برگزار گردید تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه گیلان و مرکز تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا به جهت بهره مندی از امکانات و توانمندیهای یکدیگر در زمینه های علمی، پژوهشی و تبادل تجربیات طرفین منعقد گردید این تفاهم نامه به امضای آقای دکتر میرحسینی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه  و آقای سرهنگ شعبانزاده رئیس دایره تشخیص هویت و مسئول پژوهش  پلیس آگاهی استان گیلان رسید

از اهم  محور های همکاری میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: 1-همکاری در خصوص گسترش فعالیتهای علمی و تحقیقاتی مرتبط 2-همکاری در جهت هدایت و حمایت طرحهای تحقیقاتی به منظور شناسایی مشکلات و ارائه راهکار در راستای ماموریت های مرتبط طرفین 3-برگزاری همایش ها، کارگاه های علمی مشترک، اتاق فکرها و میزدگردهای تخصصی در خصوص مسائل مورد نیاز طرفین 4-همکاری در خصوص تالیف کتب، مقالات و انتشار مقالات مرتبط با ماموریت های طرفین 5-ارائه مشاوره علمی و پژوهشی متقابل و ارزیابی مقالات 6-همکاری در زمینه طراحی و اجرای دوره های آموزشی ویژه کارکنان و دانشجویان طرفین در زمینه های مورد توافق