بستن
FA EN AR RU FR CHI

انعقاد تفاهم نامه مشترک میان دانشگاه گیلان،دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت کارخانه جات دارو پخش

انعقاد تفاهم نامه مشترک میان دانشگاه گیلان،دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت کارخانه جات دارو پخش


انعقاد تفاهم نامه مشترک میان دانشگاه گیلان،دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت کارخانه جات دارو پخش

به منظور برقراری ارتباط منظم و سازمان یافته و بهره گیری از توانمندی های علمی، تحقیقاتی، پژوهشی، مشاوره ای و فناوری،تفاهم نامه سه جانبه ای میان دانشگاه گیلان، دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت داروپخش به امضا رسید. اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی مورد نیاز و تدوین دانش فنی منجر به تولید،سوق دادن پایان نامه های دانشجویی به سمت کاربرد در حوزه مأموریت طرفین،توسعه روش ها و معیارهای جدید و هدایت تلاش ها به سمت توسعه قابلیت ها و حل مسائل و تجاری سازی یافته های پژوهشی از جمله بندهای این تفاهم نامه سه جانبه است.