بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتصاب معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان به سمت مشاور امور پژوهشی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان

انتصاب معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان به سمت مشاور امور پژوهشی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان


انتصاب معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان به سمت مشاور امور پژوهشی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان

در جلسه بزرگداشت روز صنعت که در سالن همایش های استانداری و با حضور استاندار،مسئولین اجرایی و صاحبان صنایع استان برگزار شد، طی حکمی از سوی دکتر علی منتظری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، دکتر سید ضیاءالدین میرحسینی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان به سمت مشاور امور پژوهشی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان معرفی شد.

نظر به ضرورت بیش از پیش ارتباط موثر صنعت با دانشگاه و استفاده از ظرفیت های پژوهشی دانشگاهها برای رفع مشکلات صنایع و همچنین استفاده از امکانات بخش صنعت برای توانمندی بیشتر دانش آموخته های دانشگاه ها و برداشتن گام های عملی به سوی اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان، طی هماهنگی با وزارت علوم، وزارت صنعت و معدن پیشنهاد کرده بود تا معاونین پژوهشی دانشگاههای جامع استان ها به عنوان مشاورین پژوهشی سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه این موضوع را پیگیری نمایند.

لازم به ذکر است دانشگاه گیلان با شناسایی موانع این ارتباط و رفع آن ها تاحد امکان پیش از این با ایجاد ساختارهای مناسبی نظیر کلینیک صنعت و مرکز آپا و همچنین انعقاد قراردهای پژوهشی با صنایع ، عزم جدی خود را برای ارتباط موثر با صنایع به نمایش گذاشته بود.