بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتخاب مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان به عنوان یکی از سه مقاله برتر سال 2014

انتخاب مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان به عنوان یکی از سه مقاله برتر سال 2014


انتخاب مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان به عنوان یکی از سه مقاله برتر سال 2014

مقاله تیم تحقیقاتی دکتر وحید متقی طلب دانشیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان با عنوان "Flexible biosensor using inkjet printing of silver nanoparticles" در سال 2014 در مجله Sensor Review از انتشارات Emerald Group Publishing Limited به چاپ رسید که توسط هیات تحریریه مجله به عنوان یکی از سه مقاله برجسته این مجله در سال 2014 انتخاب شد.

چکیده ای از مقاله:

حسگر زیستی انعطاف پذیر با استفاده از چاپ جوهر افشان نانو ذرات نقره

هدف از این مقاله ارایه یک روش و تکنیک هوشمندانه برای چاپ جوهر افشان نانو ذرات نقره در محدوده 80-200 نانو متر برروی زیر لایه‌های انعطاف پذیر است . نانو ذرات نقره با استفاده از پاشش نیترات نقره و اسید اسکوربیک بر روی زیر لایه های مختلف نظیر کاغذ و پارچه بر روی سطح احیا میگردد. الگوهای متنوع برای کابرد به عنوان الکترود بهره گرفته میشوذ. تکنیک‌های متفاوتی نظیر میکروسکوپ الکترونی برای شناسایی نانو ساختار استفاده میشود. همچنین روشهایی نظیر اندازه گیری هدایت الکتریکی و رفتار الکترو شیمیایی بااستفاده از تکنیکی چهار پروب و ولتامتری چرخه ای بهره گرفته میشود. میزان هدایت الکتریکی درحدود 5.54 105به‌همراه پیک الکترو شیمیایی بسیار تیز ایجاد نموده است که میتواند پتانسیل بسیار خوبی برای بکار گیری به عنوان حسگر زیستی را داشته باشد.

شایات ذکر است مقالاتی که به عنوان مقاله برتر سال این مجله انتخاب می شوند، برای عموم بصوت کامل قابل دانلود می باشند.

آدرس دسترسی مستقیم به این مقاله