بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتخاب مقاله عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان مقاله برتر

انتخاب مقاله عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان مقاله برتر


انتخاب مقاله عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان مقاله برتر

 مقاله جناب آقای دکتر مرتضی پور  عضو محترم هیات علمی گروه فیزیک دانشکده علوم پایه تحت عنوان "Protecting entanglement by adjusting the velocities of moving qubits inside non-Markovian environments" که در مجله Laser Physics Letters به چاپ رسیده  از سوی ویراستار (Editor) این ژورنال به عنوان یکی از مقالات برتر (هایلایت شده) این ژورنال در سال 2017 معرفی گردید