بستن
FA EN AR RU FR

انتخاب مقاله عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان مقاله برتر

انتخاب مقاله عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان مقاله برتر


انتخاب مقاله عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان مقاله برتر

 مقاله جناب آقای دکتر مرتضی پور  عضو محترم هیات علمی گروه فیزیک دانشکده علوم پایه تحت عنوان "Protecting entanglement by adjusting the velocities of moving qubits inside non-Markovian environments" که در مجله Laser Physics Letters به چاپ رسیده  از سوی ویراستار (Editor) این ژورنال به عنوان یکی از مقالات برتر (هایلایت شده) این ژورنال در سال 2017 معرفی گردید