بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتخاب مقاله برتر در هفتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن

انتخاب مقاله برتر در هفتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن


انتخاب مقاله برتر در هفتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن

مقاله آقای دکتر خجسته عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی  و یکی از دانشجویان دکتری ایشان  به نام آقای محسن مسعودی در هفتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن که در دانشگاه شهید باهنر کرمان از 20 تا 21 تیرماه برگزار شد، به عنوان مقاله برتر سمینار انتخاب شد.معاونت پژوهشی دانشگاه ضمن تبریک به دکتر خجسته برای ایشان موفقیت و سلامتی روز افزون آرزو می نماید