بستن
FA EN AR RU FR CHI

افتتاح آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

افتتاح آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


افتتاح آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری