بستن
FA EN AR RU FR CHI

استاندار گیلان از عضو هیات علمی دانشگاه تقدیر کرد

استاندار گیلان از عضو هیات علمی دانشگاه تقدیر کرد


استاندار گیلان از عضو هیات علمی دانشگاه تقدیر کرد

جناب آقای دکتر نجفی استاندار گیلان از زحمات و تلاش های جناب آقای دکتر پنداشته عضو محترم هیات علمی دانشگاه که در پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر فعالیت می نمایند تقدیر و تشکر کرد در این تقدیر نامه از زحمات و تلاشهای ایشان به جهت انتخاب رهیافت مدیریت پسماند در استان و همچنین همکاری با کارگروه تخصصی پسماند استان جهت ارتقای فرهنگ تفکیک از مبدا زباله و تولید کود آلی از زباله تر تقدیر بعمل آمده است