بستن
FA EN

ارتقاء گواهینامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان در بخش خاک

ارتقاء گواهینامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان در بخش خاک


ارتقاء گواهینامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان در بخش خاک

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان موفق به کسب صلاحیت و گسترش دامنه گواهینامه معتمد محیط زیست در حوزه آنالیز پارامتر های فیزیک و شیمیایی خاک شد.

بدین ترتیب، این مرکز علاوه بر انجام کامل آزمون های آب و پساب صنعتی با ارتقاء گواهینامه معتمد محیط زیست در بخش خاک برای اندازه گیری 9 پارامتر شامل درصد رطوبت خاک، درصد رطوبت اشباع، pH، کربن آلی خاک به روش تیتراسیون (درصد)، وزن مخصوص حقیقی، مواد آلی به روش افت حرارتی (درصد)، درصد شن، درصد رس و درصد سیلت آماده خدمات رسانی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و عقد قرارداد با صنایع و کارخانجات استان و کشور است.


 

 

آدرس کوتاه :